UBND tỉnh khen thưởng 3 cá nhân và 2 tập thể thuộc Hiệp hội Du Lịch Long An

Ngày 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã ký quyết định khen thưởng cho 3 cá nhân và 2 tập thể thuộc Hiệp hội Du lịch Long An.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN