Tin tức du lịch Long An

Hiệp hội Du lịch Long An đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch

Qua 1 năm thành lập, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp hội viên thúc đẩy liên kết, hợp tác về kinh tế, kỹ thuật phục vụ kinh doanh dịch vụ, từng bước nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm du lịch, qua đó giúp doanh nghiệp du lịch phát triển kinh doanh.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN