Tin tức hiệp hội

Hội nghị góp ý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Du lịch Long An

Ngày 12/10, BCH Hiệp hội Du lịch Long An đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ các thành viên nhằm giao lưu, gắn kết và góp ý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hiệp hội. Đồng thời, đưa ra các định hướng thúc đẩy du lịch phát triển trong thời gian tới.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN