Hiệp hội Du lịch Long An đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch

Nguyễn An Bình

Qua 1 năm thành lập, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp hội viên thúc đẩy liên kết, hợp tác về kinh tế, kỹ thuật phục vụ kinh doanh dịch vụ, từng bước nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm du lịch, qua đó giúp doanh nghiệp du lịch phát triển kinh doanh.

Ngay khi đi vào hoạt động, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã phối hợp xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn; thường xuyên tham gia các hội nghị, hội thảo, các phiên họp chỉ đạo về du lịch để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch địa phương; phối hợp tổ chức các sự kiện về du lịch của tỉnh, chương trình hợp tác phát triển du lịch; tổ chức tour Famtrip…

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, lượng du khách đến với  Long An ngày càng gia tăng. Tính đến tháng 11/ 2023,  lượng khách du lịch đến Long An đạt trên 190 ngàn lượt người, doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 100 tỷ đồng.

Thời gian tới, hiệp hội du lịch tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, liên kết giữa các hội viên; tăng cường hoạt động phát triển, củng cố kiện toàn tổ chức các chi hội trực thuộc gắn với phát triển hội viên mới; mở rộng liên kết, hợp tác với hiệp hội du lịch các tỉnh gắn với xúc tiến quảng bá sản phẩm. tuyên truyền vận động các cơ sở hội viên phát triển sản phẩm mới, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, góp phần thu hút khách đến với  du lịch Long An.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN