Đất và Người

Ấn tượng mùa rơm cuộn ở vùng biên giới tỉnh Long An

Tháng 3, những cánh đồng lúa tại huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) bắt đầu vào mùa thu hoạch vụ Đông – Xuân.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN