Long An liên kết vùng để phục hồi và phát triển du lịch

Huy Hoàng

Trong giai đoạn hiện nay xu hướng liên kết là quy luật tất yếu của sự phát triển. Nắm rõ quy luật này, trong những năm qua cùng với việc chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, tỉnh Long An đã thực hiện liên kết, hợp tác với nhiều tỉnh, thành phố, đơn vị lữ hành trong và ngoài khu vực để xây dựng thương hiệu du lịch, phát huy hiệu quả giá trị tiềm năng sẵn có của địa phương.

 

Truyền hình Long An
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN